V košíku nejsou žádné produkty.

Souhlas s použitím souborů cookies

OBECNÁ USTANOVENÍ

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 GDPR je společnost ​​BV58 s.r.o., sídlo: V Holešovičkách 1443/4, Libeň, 180 00 Praha 8; IČ:  04162935, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 243489, jež provozuje webové stránky dostupné na https://bistro58.cz/ (dále jen „web“), e-mail: bistro58@seznam.cz (dále jen „Správce“) užívá na tomto webu soubory Cookies, které jsou zde použity za účelem:

 • fungování webu;

Sběr Cookies za účelem uvedeným lze považovat za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu Správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“).

 

Sběr Cookies za účelem uvedeným níže je možné na základě zákonného důvodu – Souhlasu subjektu údajů.

 • měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu;
 • marketingové účely.

Cookies, které jsou používány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a pseudonymizované podobě.

Tímto vám poskytujeme informace k tomu, abyste mohli učinit informované rozhodnutí ohledně vašeho souhlasu.

1. Co jsou soubory Cookies

Soubory Cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňují internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk a podobně. Následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory Cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory Cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám. Soubory Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Soubory Cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.

2. Druhy souborů Cookies

Relační (tedy dočasné) soubory Cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační Cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou.

Trvalé soubory Cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých Cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky Vašim potřebám.

3. Využívání souborů Cookies 

Tento souhlas je udělen na dobu max. 36 měsíců od každé návštěvy a může být kdykoliv odvolán.

Cookies statistické a marketingové začínáme využívat až na základě tohoto souhlasu.

4. Účel použití souborů cookie

K personalizaci obsahu a reklam a analýze návštěvnosti využíváme soubory Cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz.

Shromážděné Cookies soubory mohou být  zpracovány dalšími zpracovateli:

 • MTMSYS s.r.o., Nad Krocínkou, 317/48, Prosek, 190 00 Praha 9 ( dále jen  „MTMSYS s.r.o.“), 
 • Google Analytics a Google Ads, provozované společností Google Inc., se sídlem  Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko ( dále jen  „Google Analytics a Google Ads“), 
 • Hotjar, Hotjar Ltd, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta ( dále jen „Hotjar“
 • Facebook Pixel, provozované Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Irsko ( dále jen „Facebook Pixel“),

Google Analytics

 1. K optimalizaci webu používá Správce analytický nástroj Google Analytics, vyvinutý a provozovaný Google Inc.
 2. Google analytics analyzuje chování uživatelů webu, a to prostřednictvím pseudonymizovaných profilů, které vytváří na základě Cookies souborů, jež shromažďují následující údaje:
 • typ/verze prohlížeče;
 • použitý operační systém;
 • referer URL (předchozí navštívená stránka);
 • název počítače hostitele, ze kterého byl učiněn přístup (IP adresa);
 • čas dotazu na server.
 1. Správce používá v nástroji Google Analytics tzv. maskování IP adres, kdy je IP adresa shromažďována již ve zkráceném formátu, a tudíž je znemožněna jakákoli identifikace uživatele koncového zařízení.
 2. Údaje, které vytvoří Cookies soubory, jsou k analýze nástrojem Google Analytics zaslány na server i Google ve Spojených státech amerických.  Google nepropojuje IP adresu obsaženou v Cookies souborech s žádnými jiným údaji, které má k dispozici.
 3. Doba zpracování Cookies souborů v rámci nástroje Google Analytics je nastavena na max. 36 měsíců. Následně dojde k jejich automatickému vymazání. Další informace o ochraně osobních údajů v souvislosti s nástrojem Google Analytics naleznete na internetových stránkách Google Analytics.     

Hotjar

 1. Správce  používá Hotjar, což je analytický nástroj od společnosti Hotjar Ltd. (dále jen „Hotjar“). Hotjar umožňuje zaznamenávat a vyhodnocovat chování uživatelů (klikání, pohyby myší, posouvání stránek apod.) na našich webových stránkách. Informace generované pomocí „sledovacího kódu” (Tracking Code) a Cookies o vašich návštěvách našich webových stránek se odesílají na server Hotjar v Irsku, kde se ukládají. Více o ochraně soukromí Hotjar: https://www.hotjar.com/privacy

Targeting 

 1. Správce  dále využívá či hodlá využívat k analýze a testování svých Cookies soubory pro tzv. targeting a re-targeting, tedy optimalizaci webu a na nich zobrazovaných reklam.
 2. K tomuto účelu využívá Správce software Google Ads vyvinutý společností Google Inc., (dále společně “software k analýze a testování”) 
 3. Analýza prostřednictvím softwarů k analýze a testování probíhá pomocí Cookies souborů, které identifikují koncová zařízení uživatelů a přiřadí jim interní označení (tzv. ID). IP adresy shromažďované Cookies soubory jsou před uložením zkráceny a tím je vyloučena identifikace uživatelů koncových zařízení. Pomocí tzv. tracking pixelu umístěného na webu jsou pak příslušnému ID přiřazeny údaje o užívání webu a uloženy. Analýza údajů spojených s ID pak probíhá v agregované podobě vylučující jakoukoliv zpětnou vazbu na konkrétního uživatele koncového zařízení.
 4. Příjemcem údajů shromážděný soubory Cookies  jsou společnosti uvedené v tomto Souhlasu.
 • Google Ads: Pro účely lépe cílené reklamy Google Inc. sbírá informace o cookie, URL, která tato cookie navštívila a IP adresu. Tato data nejsou nijak spojena s osobními údaji uživatelů. Více informací na https://support.google.com/google-ads/answer/2472738?hl=c
 • MTMSYS s.r.o. je  dodavatel IT a marketingových služeb.
 1. Zakázáním zobrazování reklamy přizpůsobené Vašim zájmům na webu členů samosprávné asociace European Interactive Digital Advertising Alliance (www.edaa.eu/european-principles/), a to prostřednictvím tzv. preferenčního manažera dostupného na webu Your Online Choices | EDAA, který do Vašeho koncového zařízení instaluje tzv. „opt-out“ cookie soubor. 

Zpracování osobních údajů na sociálních sítích

 1. Správce využívá pro účely komunikace s veřejností také sociální sítě Facebook,  Instagram a YouTube, a to formou zřízení a provozu svých stránek na těchto sociálních sítích a dále implementací pluginů těchto sociálních sítí do svých webových stránek.
 2. V rámci sociálních sítí dochází ke zpracování osobních údajů, a to jejich provozovateli. V těch oblastech sociálních sítí, které může Správce ovlivnit pomocí nastavení parametrů, je Správce považován spolu s provozovatelem příslušné sociální sítě za tzv. společného Správce ve smyslu čl. 26 GDPR.
 3. Správce nemá žádný vliv na zpracování osobních údajů provozovateli jednotlivých sociálních sítí a ani jí není znám rozsah tohoto zpracování. Nelze tak vyloučit, že provozovatelé sociálních sítí nevyužívají metody webtrackingu, nevytvářejí personalizované profily vašeho chování apod. Více informací ke zpracování osobních údajů příslušným provozovatelem sociální sítě naleznete v podmínkách užití příslušné sociální sítě či podmínkách ochrany osobních údajů.
 4. Účel zpracování Vašich osobních údajů spočívá v tomto případě v zajištění komunikace Správce  s veřejností.
 5. Právní důvod pro zpracování osobních údajů pro výše uvedený účel pak spočívá v oprávněných zájmech Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Jedná se tak o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje Váš souhlas jakožto subjektu údajů.
 6. Správce nebude Vaše osobní údaje nijak uchovávat a ani zpracovávat. Informace o době zpracování Vašich osobních údajů provozovatelem příslušného pluginu nejsou správci k dispozici.
 7. Správce  zřídil a provozuje Fanpages na následujících sociálních sítích: 

Facebook, dostupné na: https://www.facebook.com/Bistro-58-110474478045200

Instagram, dostupné na: https://www.instagram.com/bistro58_/

 1. V rámci používání Fanpages dochází ke zpracování osobních údajů, a to jak Správcem, tak také provozovatelem samotné sociální sítě.
 2. Osobní údaje, které umístíte na některou Fanpage Správce (jako např. komentáře / videa obrázky / veřejné zprávy apod.), zpracovává Správce formou jejich sdílení na této Fanpage, a to výlučně za účelem komunikace s veřejností.
 3. Správce bude Vaše osobní údaje na příslušné Fanpage zpracovávat po dobu, než bude příslušný příspěvek odstraněn Vámi či Správcem.
 4. V případě, že Správce bude prostřednictvím své Fanpage realizovat spotřebitelskou soutěž, bude zpracování osobních údajů účastníků soutěže prováděno dle pravidel uvedených výše.

Užívání sociálních pluginů

 1. Správce umístil na své webové stránky pluginy třetích stran, pomocí nichž můžete sdílet obsah webových stránek se svými přáteli a dalšími kontakty. Jedná se o pluginy následujících sociálních sítích: Facebook, Instagram a YouTube.
 2. Pluginy sociálních sítí jsou do webových stránek zakomponovány tzv. metodou dvojího kliku, aby byli návštěvníci webových stránek co nejvíce chráněni. Díky této metodě nejsou Vaše osobní údaje předávány provozovateli příslušného pluginu automaticky, jakmile na webovou stránku vstoupíte, ale až poté, co plugin aktivujete.
 3. K aktivaci pluginu dojde, jakmile na něj kliknete (první klik). Dalším kliknutím na plugin již dojde k jeho využití, tj. např. odeslání „liku“. Aktivaci můžete kdykoli opět zrušit, což však nebude mít vliv na již realizované předání  osobních údajů.
 4. V případě, že u provozovatele příslušného pluginu máte zřízen uživatelský účet a jste v něm v době kliknutí na plugin na webové stránce i Správce přihlášeni, budou Vaše osobní údaje přiřazeny provozovatelem pluginu přímo tomuto Vašemu uživatelskému účtu.
 5. Správce nebude Vaše osobní údaje nijak uchovávat a ani zpracovávat. Informace o době zpracování Vašich osobních údajů provozovatelem příslušného pluginu nejsou správci k dispozici.

Veškeré detailní informace ohledně konkrétních Cookies, jejich délku uchování a popis naleznete v Cookie manageru. nebo klikněte na zámeček u URL adresy webu a rozklikněte Soubory Cookies, kde naleznete detailní popis aktuálně používaných Cookies. 

Více informací ohledně Vašich práv naleznete na tomto webu v části GDPR. Pokud chcete vznést námitku, neváhejte nás kontaktovat na naší adrese nebo zašlete email na bistro58@seznam.cz

V Praze  dne 2. 12. 2021